lip

23

Cechy charakteru i umiejętności, jakie musi posiadać dobry terapeuta grupowy

Posted by : admin | On : 2013-07-23

Terapeuta powinien mieć szereg odpowiednich cech osobowościOsoba, która prowadzi terapie grupowe jest postawiona przed niełatwym zadaniem. Wymagać to od niej będzie różnych umiejętności, a także określonych cech charakteru, co może znacznie ułatwić jej pracę sprawić, że będzie ona przynosiła odpowiednie rezultaty, a także pomoże ludziom zmagać się z ich problemami. Na pewno wszystkie osoby, które interesuje temat terapii grupowych powinny zapoznać się z konkretnymi wymaganiami jakie powinien spełniać wysokiej klasy terapeuta grupowy. W poniższym tekście przedstawiliśmy najważniejsze cechy i umiejętności, bez których niemożliwe byłoby należyte wykonywanie zadań stawianych przed terapeutami grupowymi.

Niezwykle ważną umiejętnością jaką musi posiadać psycholog, by móc skutecznie prowadzić terapie grupowe jest zdolność aktywnego słuchania. Jest to umiejętność, która podczas tego typu terapii jest bardzo pomocna, gdyż aktywnie słuchając psycholog zwraca uwagę nie tylko na treść przekazu, lecz również na mimikę i gesty osoby wypowiadającej się. Dzięki temu może on wyczytać wiele ważnych informacji z języka ciała pacjentów, ocenić jego zachowanie, dowiedzieć się o nim wiele istotnych szczegółów, a także dostrzec źródło jego problemów. Bardzo ważne jest, by osoba prowadząca terapie grupowe wspomagała rozwój procesu grupowego. Na czym dokładnie to polega? Między innymi na zachęcaniu uczestników terapii do analizowania swoich zachowań i problemów, tworzeniu atmosfery zaufania, pomocy w przezwyciężaniu lęków i wyrażaniu emocji. Dzięki takim działaniom uczestnikom terapii łatwiej będzie mówić o swoich problemach, chętniej będą wyrażali swoje myśli i uczucia, a sama atmosfera w grupie będzie lepsza, co oczywiście może przynieść znakomite rezultaty w terapii. Kolejną niezwykle istotną umiejętnością jest zdolność do trafnego stawiania pytań. Może to znacznie ułatwić pacjentom przezwyciężenie lęku przed wyrażaniem swoich emocji oraz otworzyć się na grupę i prowadzącego. Dobrze zadane pytanie może znacząco ułatwić terapeucie dotarcie do źródła problemów uczestników terapii. Wysokiej klasy psycholog Swarzędz musi także spowodować, aby pacjenci terapii grupowej czuli wsparcie i mieli świadomość, że nie są sami ze swoimi problemami. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe użycie wsparcia może zahamować proces terapeutyczny i dochodzenie do sedna problemów, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie jego stosowanie. Niezwykle istotną rolę w prawidłowo przeprowadzanej terapii grupowej odgrywa trafne określanie wspólnych mianowników, jakie łączą wszystkich uczestników terapii. Może to sprawić, że grupa będzie bardziej zżyta, a poszczególni uczestnicy terapii lepiej będą rozumieli swoje problemy i łatwiej im się będzie z nimi zmierzyć.

Znając już najważniejsze umiejętności, jakie musi posiadać wysokiej klasy psycholog prowadzący terapie grupowe, warto zastanowić się nad tym jakie cechy charakteru są niezbędne do tego, aby móc nieść pomoc psychologiczną na zajęciach grupowych. Przede wszystkim bardzo ważne jest, by tego rodzaju osoba posiadała empatię do uczestników spotkania. Pozwala ona zrozumieć uczucia jakie targają pacjentami, ich sposób myślenia i powody podejmowanych decyzji. Dzięki niej możliwe jest zaangażowanie się w uczucia innych osób, co oczywiście pozwala im odczuć potrzebne wsparcie i ułatwia poradzenie sobie z problemami. Należy jednak pamiętać o tym, że emocjonalne zaangażowanie powinno mieć pewne granice – w przeciwnym wypadku psycholog może mieć problemy z odcięciem się od emocji danej osoby i trudniej będzie mu znaleźć rozwiązanie danego problemu. Kolejną bardzo ważną cechą psychoterapeuty grupowego jest odwaga rozumiana w bardzo różnoraki sposób. Chodzi tu między innymi o odwagę do przyznawania się do błędów, wzruszeń emocjonalnych czy okazywania słabości. Odwaga w zawodzie psychoterapeuty grupowego to również działanie zgodnie z własnymi zasadami oraz przekonaniami, szczerość w stosunku do uczestników terapii, a także szczere analizowanie własnych emocji.

Skuteczna grupowa psychoterapia Poznań wymaga również od terapeuty szacunku do jej uczestników – chodzi tu zarówno o szacunek do innego sposobu myślenia, systemów wartości, decyzji życiowych jak również innego światopoglądu. Bardzo ważne jest bowiem, aby terapeuta miał świadomość, że nie jest jego rolą ocenianie zachowań innych. Musi on więc akceptować fakt, że każdy jest inny i każdy ma prawo do podejmowania decyzji zgodnie z własnymi przekonaniami. Psychoterapeuta grupowy musi posiadać także gotowość do modelowania zachowań uczestników terapii. Robić to może poprzez dawanie im przykładu właściwego postępowania zarówno w wrażaniu emocji jak i kontakcie z innymi osobami. Kolejną istotną cechą psychoterapeuty jest wiara w to, że podejmowana terapia grupowa przyniesie oczekiwane rezultaty. Całkowicie niedopuszczalne jest prowadzenie terapii jeśli wątpimy w jej skuteczność i nie jesteśmy przekonani, że doprowadzi ona do zmian w życiu uczestników. Mówiąc o tym jakie cechy powinien posiadać wysokiej klasy psycholog, nie należy zapominać o charyzmie. Jest to swoistego rodzaju moc osobista, dzięki której łatwiej będzie dotrzeć do uczestników terapii i zarazić ich wiarą w powodzenie tego procesu. Z charyzmą wiąże się kolejna cecha pożądana wśród terapeutów grupowych, mianowicie szczerość w stosunku do uczestników terapii. Dzięki niej możemy ułatwić wyrażanie emocji i uczuć, a dawanie im pod tym względem przykładu będzie istotnym elementem charyzmy.

Wymienione wyżej elementy to zdecydowanie najistotniejsze cechy jakie powinien posiadać dobry psychoterapeuta grupowy. Warto jednak dodać do nich jeszcze takie cechy jak chęć poszukiwania nowych doświadczeń, pomysłowość czy też samoświadomość, dzięki której łatwiej będzie nam zapanować nad własnymi słabościami i sprawić, że podjęte przez nas działania będą jeszcze bardziej skuteczne. Nie należy zapominać również o poczuciu humoru, które może być najlepszym sposobem na rozładowanie napięcia. Oczywiście należy korzystać z niego w odpowiednim momencie, gdyż tylko wówczas będziemy mogli budować pozytywną atmosferę w grupie.